VODSTVO

JAKOB JEŽ

Predsednik društva 

DOMEN PREZELJ

Umetniški vodja

TAJNICA DRUŠTVA

Nives Bizjak

 

BLAGAJNIK DRUŠTVA

Damjan Lampe

KRONISTKA
Petra Marinko Rus​

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA 

Jakob Jež, Petra Jurič, Andrej Lazar, Renato Leoni, Domen Prezelj, Peter Rupnik

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Brigita Flajšaker, Julijan Pavšič, 
Tina Benčina

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Miha Kenk, Marjan Kogej, Margerita Strnad Kos

BORIS PETERNELJ

Notni arhivar