top of page

JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA

Godbeno društvo rudarjev Idrija, Prelovčeva ulica 2, 5280 Idrija, davčna številka 57109478, ki ga zastopa

Jakob Jež (predsednik društva), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA (m/ž)*

 

Najstarejša omemba rudniške godbe sega v leto 1665 in tako je leta 2015 orkester praznoval neverjetnih 350 let obstoja, s čimer mu pripada naslov najstarejše neprekinjeno delujoče godbe v Evropi in tako tudi v svetu.  Godbeniki tako z imenom kot uniformami ostajamo zvesti rudarski tradiciji, saj je bil rudnik naš ustanovitelj, povezujejo pa nas tudi stare rudarske vrednote, kot so tovarištvo, iskanje svetlih plati življenja, in nenazadnje samosvoj humor. Orkester po kriterijih ZSG sodi v koncertno skupino oz. v najvišjo kategorijo nepoklicnih orkestrov. Sodeluje na različnih prireditvah v domači občini, po Sloveniji in v tujini. Orkester letno izvede (najmanj) dva samostojna koncerta in en promenadni koncert ter sodeluje na ca. 25 nastopih, prireditvah, povorkah itd. Leta 2019 se je udeležil mednarodnega tekmovanja pihalnih orkestrov Flicorno d’Oro, na katerem je zasedel 4. mesto v najvišji neprofesionalni kategoriji. Vaje potekajo dvakrat tedensko ob torkih in petkih med 19. in 21. uro v zgornjih prostorih na Prelovčevi ulici 2 (več: www.godba-idrija.si).

Od kandidata pričakujemo:

- ustrezno glasbeno izobrazbo (glasbena pedagogika/muzikologija),

- izkušnje z vodenjem orkestrov ali drugih glasbenih sestavov so zaželjene, niso pa pogoj za prijavo,

- vestnost, zanesljivost, prilagodljivost in dobre pedagoške sposobnosti,

- vodstvene in organizacijske sposobnosti,

- vizijo vodenja in razvoja orkestra,

- muzikološka znanja, znanja iz orkestracije.

 

Naloge v sklopu dela dirigenta vključujejo:

- strokovno vodenje in odgovornost do orkestra,

- priprava, študij, izvedba programov za koncerte in druge nastope ter poročila o opravljenem strokovnem delu,

- skrb za udeležbo godbenikov na nastopih (po potrebi dogovor s substituti)

- sodelovanje z upravnim odborom in s strokovnim svetom društva pri pripravi programa in   njegovi izvedbi,

- pripravljenost do dodatnih izobraževanj

- izvedba nastopov korakanja v dogovoru s predvodnikom

- koordinacija intenzivnih in sekcijskih vaj (vikend)

- sodelovanje na ostalih nastopih godbe.

 

Prijavnica naj vsebuje:

- življenjepis,

- kratko vizijo vodenja in razvoja orkestra, vključno s primeri skladb, ki bi jih lahko orkester izvajal v tekočem letu,

- dokazila.

Kandidatu nudimo:

- honorar,

- več kot 60 relativno mladih, visoko motiviranih glasbenikov, med katerimi je več kot 10 akademsko izobraženih,

- na glasbene izzive pripravljen orkester na visokem muzikaličnem nivoju,

- zvesto publiko in dobro obiskane koncerte.

 

Kandidate vabimo, da pisne prijave s kratkim življenjepisom, dokazili o izobrazbi, viziji vodenja in razvoja godbe ter kontaktnimi podatki pošljejo do vključno 22. 3. 2022 na elektronski naslov godba.idrija@gmail.com z navedbo »javni razpis – dirigent« ali naslov Godbeno društvo rudarjev Idrija, Prelovčeva ulica 2, 5280 Idrija.

Komisija za izbor dirigenta bo seznam primernih kandidatov predložila upravnemu odboru društva, ki bo skupaj s strokovnim svetom opravil končno izbiro. Izbrani kandidati bodo povabljeni na razgovor. Po potrebi bomo kandidata povabili tudi na praktični preizkus vaje z orkestrom. Ob pozitivni oceni strokovnega sveta in upravnega odbora bo kandidat postal dirigent Godbenega društva rudarjev Idrija. Kandidat bo sklenil pogodbo za določen čas štirih let z možnostjo podaljšanja, s preiskusnim rokom 3 mesecev in z odpovednim rokom 6 mesecev. Delo dirigenta nastopi 1. 9. 2022. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po odločitvi pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani. Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri predsedniku društva Jakobu Ježu (tel.: 041/388-799 ali godba.idrija@gmail.com).

 

* Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske

Idrija, 20. 2. 2022

bottom of page