Godbeno društvo rudarjev Idrija

igramo že od leta 1665